Programma

PROGRAMMA 2021

Voorwoord

🎧 Luister naar het voorwoord ingesproken door Sylvana Simons

Een samenleving die werkt voor iedereen.

Een samenleving op basis van gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en solidariteit.

Dat is de droom waarop onze partij gebouwd is. Een droom waarvan velen denken dat ze nooit werkelijkheid kan worden, omdat we al generaties lang in de nachtmerrie van het kapitalisme leven. Een systeem dat drijft op uitbuiting van mens, dier, natuur en klimaat. Een systeem dat onzekerheid en ongelijkheid in de hand werkt.

BIJ1 ziet een samenleving voor zich die eerlijker en socialer is. Waarin onze verschillen als waardevol worden gezien. Waarin iedereen daadwerkelijk mee kan doen. Een samenleving waarin de meerderheid rekening houdt met de minderheid.

BIJ1 ziet een samenleving voor zich waarin iedereen gelijkwaardig is. Waarin iedereen kan rekenen op het naleven van artikel 1 uit onze Grondwet. Waarin onze scholen, zorginstellingen en de belastingdienst geen onderscheid maken op basis van gender, etniciteit, seksuele voorkeur, religie of anderszins.

BIJ1 ziet een samenleving voor zich waarin we solidair zijn met alles dat leeft. Waarin we erkennen dat de eenheid van mens, dier en natuur een onschatbare overvloed biedt.

De strijd voor radicale gelijkwaardigheid en economische rechtvaardigheid kunnen we niet alleen voeren. Dat vraagt om internationale solidariteit. Solidariteit is onze kracht in de strijd voor klimaatrechtvaardigheid, voor zelfbeschikking van volkeren en tegen racisme, imperialisme en LHBTQI+ haat.

“Op dit moment zien we wereldwijd de scheuren in de oude machtsstructuren verder openbreken. De barsten zijn al zichtbaar en het is aan ons die barsten open te trekken.”

Sylvana Simons

Een stem op BIJ1 is een stem op zekerheid. De zekerheid om vertegenwoordigd te worden door mensen zoals jij. Mensen voor wie de uitdagingen van alledag geen papieren ver-van-mijn-bed-show is, maar een dagelijkse realiteit.

Een stem op BIJ1 is een stem op zeggenschap. Participatie dwing je niet af bij wet, maar maak je mogelijk door mensen daadwerkelijk mee te laten denken en mee te laten beslissen.

Een stem op BIJ1 is een stem op zelfbeschikking. Niet langer laten we toe dat er over maar niet mét mensen wordt gesproken over zaken die hen aangaan en vaak grote impact hebben op hun leven.

Daarom ben ik ook zo trots op dit verkiezingsprogramma. Het is geschreven door de mensen om wie het gaat. Ervaringsdeskundigen uit de jeugdzorg, sekswerkers, onderwijsprofessionals, jongeren, zwarte mensen, zorgvragers, ouders, trans en non binaire mensen, mensen met een beperking, moslimvrouwen. Allerlei mensen die tot nu toe niet voldoende gehoord werden, maar die heel veel te vertellen hebben. BIJ1 brengt dit geluid naar de Tweede Kamer.

Een stem op BIJ1 is een stem voor een partij die het aandurft zaken te benoemen. Ook of misschien wel juist als dat oncomfortabel is. Het zijn juist de radicale en ongemakkelijke geluiden die de veranderingen in gang zetten. Juist die dingen die schuren, onaangenaam voelen, pijnlijk zijn en mensen oncomfortabel maken moeten worden besproken. Daar ligt namelijk ook de mogelijkheid tot daadwerkelijke en structurele verandering.

Een stem op BIJ1 is een stem voor nieuwe politiek, waar we met elkaar in al onze diversiteit invulling aan geven. Een stem op BIJ1 is kleur bekennen.

INHOUDSOPGAVE

🎧 Luister hier het gehele programma ingesproken door onze kandidaten

Klik op het hoofdstuk om het hoofdstuk direct te lezen of te laten voorlezen door een van onze kandidaten!

1 Antiracisme en dekolonisatie

2 Werk, inkomen en participatie

3 Economie

4 Zorg

5 Wonen en bouwen

6 Onderwijs en wetenschap

7 Kunst, cultuur en media

8 Toegankelijkheid

9 Recht op zelfbeschikking

10 Klimaatrechtvaardigheid

11 Dierenrechten- en welzijn

12 Landbouw, visserij en voedsel

13 Asiel en migratie

14 Europa

15 Internationale samenwerking

16 Staatsinrichting en rechtsstaat

17 Veiligheid en justitie

18 BES-Eilanden en Koninkrijk

19 Defensie

20 Digitale rechten en technologie

Woordenlijst

aan het laden
BIJ1-kleurenbalk