Over BIJ1

BIJ1 is een partij die onderdeel wil zijn van een actieve overheid die onze vrijheden versterkt zonder misbruik te maken van de zorgen die leven bij burgers door ze in te zetten om angst te zaaien en verdeeldheid in de hand werkt. Een partij die zich inzet om de samenhang en onderlinge solidariteit van alle Nederlanders te versterken.

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”

Artikel 1, Nederlandse Grondwet

De politieke missie voor gelijkwaardigheid wordt op papier al eeuwenlang geborgd door artikel 1 van de Nederlandse grondwet.

Desondanks constateren we dat deze waarden binnen onze dagelijkse politieke, sociale en economische realiteit steeds vaker stelselmatig met voeten worden getreden. Openlijke islamhaat, toenemende xenofobie, structurele discriminatie van mensen op basis van gender, seksuele voorkeur en/of huidskleur en groeiende economische ongelijkheid zijn aan de orde van de dag.

Helaas lijkt het huidige politieke discours dit liever aan te wakkeren in plaats van weg te nemen. Steeds vaker zien we wetsvoorstellen die strijdig zijn met onze grondwet. En steeds vaker horen we politici uitspraken doen die burgers wegzetten als minderwaardig en ongewenst.

Allemaal anders, maar toch gelijk.

Vol trots en dankbaarheid voor het vertrouwen, de steun, de expertise en kritische feedback van een ieder die heeft bijgedragen aan het verwoorden van ons ideaal voor een rechtvaardiger en gelijkwaardiger Nederland, delen we onze ideeën voor een samenleving waar allen die zich in Nederland bevinden in gelijke gevallen gelijk worden behandeld.

BIJ1 — in december 2016 gestart als Artikel 1, wordt nog steeds in de eerste plaats geïnspireerd door artikel 1 van de Nederlandse Grondwet. Twee pijlers staan voor ons onder het partijprogramma: radicale gelijkwaardigheid en economische rechtvaardigheid. Dit is onveranderd sinds onze partij tot leven kwam.

#KomBIJ1

Word lid van BIJ1 en steun de beweging van radicale gelijkwaardigheid en economische rechtvaardigheid.

BIJ1-kleurenbalk